Jaarverslag

2023

Jean-Marc Vandenbergh

Onze organisatie is volledig klaar voor haar grote moderniseringsproject.

Jean-Marc Vandenbergh

Administrateur-generaal

Highlights

Enkele cijfers

personen ontvingen een uitkering van de RVA

vergoede volledig werklozen (maandelijks gemiddelde)

0

faillissementen

0

oproepen naar ons contactcenter (maandelijks gemiddelde)

0

tijdelijk werklozen (maandelijks gemiddelde)

0

personen die tijdskrediet, een thematisch verlof of loopbaanonderbreking opnemen (maandelijks gemiddelde)

Volumes van het jaarverslag

L'ONEM en 2023 Vol. 1

Deel 1

Activiteiten rapport

L'ONEM en 2023 Vol. 2

Deel 2

Indicateurs du marché du travail et évolution des allocations

De RVA IN 2023 Vol. 1

Deel 1

Activiteitenverslag

DE RVA IN 2023 - Vol 2

Deel 2

Indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen