Fonds voor Sluiting van Ondernemingen

Het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO) biedt, als partnerorganisatie van de RVA, steun aan de werknemers die het slachtoffer worden van een sluiting. Als de sluiting de werkgevers verhindert om hun verplichtingen tegenover de werknemers na te komen, kan het FSO tussenbeide komen namens die werknemers.