Faillissementen en banenverlies

In 2023 gingen 10.244 bedrijven failliet waarvan 3.548 ondernemingen personeel tewerkstelden. Als gevolg van een faillissement gingen in totaal 24.588  jobs verloren. 

Banenverlies per sector

De drie sectoren die het zwaarst werden getroffen door een faillissement zijn de sector van de handel, banken en verzekeringen, de dienstensector en de bouwsector 

De sector van de handel, banken en verzekeringen waarin de horeca vervat zit, bleef met 12.583 verloren jobs de sterkst getroffen sector in 2023 en vertegenwoordigt meer dan de helft van het totale banenverlies.

verloren jobs

0

verloren jobs

0

verloren jobs

Banenverlies per regio

Het zwaartepunt voor het banenverlies situeerde zich in 2023 in Vlaanderen. In totaal hebben 15.142 mensen er hun job verloren.

0

verloren jobs

0

verloren jobs

0

verloren jobs


Sluitingsdossiers en aanvragen tot vergoeding

In 2023 opende het FSO voor 4.746 sluitingsdossiers een onderzoek op ondernemingsvlak omdat het om sluitingen ging waarbij personeel was betrokken. 

onderzoeken werden geopend

Als gevolg van een sluiting dienden 12.604 werknemers in 2023 een aanvraag in bij het FSO voor de vergoedingen die de werkgever hen nog was verschuldigd

werknemers dienden een aanvraag in

Inkomsten en uitgaven

Het FSO ontving 329.336.878,74 EUR in 2023 en dat voornamelijk via werkgeversbijdragen en via terugvorderingen bij werkgevers en curatoren van de door het FSO betaalde vergoedingen.

ontvangen bedrag

Het aantal werknemers dat een vergoeding ontving van het FSO steeg in 2023 naar 13.784 verschillende werknemers. Het bedrag dat werd uitgekeerd steeg naar 206.404.083,08 EUR.

betaald bedrag

Klantencontact

De klantendienst van het FSO behandelde in 2023 voornamelijk vragen van werknemers over de stand van hun dossier via telefoon en e-mail. Daarnaast werd de internettoepassing e-gofso vaak geconsulteerd omdat die toepassing 24u/24 de meest actuele informatie over een sluitingsdossier weergeeft en dat op een beveiligde manier.

108.437 onlineconsultaties e-gofso
13.112 e-mails 
10.887 telefonische oproepen 
109 brieven 
12 bezoekers