Evolutie van de uitkeringen

1.256.986 personen kregen uitkeringen van de RVA in 2023. Dat aantal is met 13,2% gedaald ten opzichte van 2022. Die daling komt tot uiting in zowel volledige als tijdelijke werkloosheid. Anderzijds steeg het aantal personen met uitkeringen voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof met meer dan 5.000.