2 personnes avec une veste jaune fluo et un casque sur un chantier

Tijdelijke werkloosheid

Trend 2023

De tijdelijke werkloosheid vertoont ook een dalende trend. We zitten ver weg van de piek die in 2020 werd bereikt op het hoogtepunt van de coronacrisis, toen bijna 1,22 miljoen verschillende werknemers uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvingen. In 2023 bedroeg het aantal tijdelijk werkloze werknemers gemiddeld 121.127 fysieke eenheden per maand (162.675 in 2022).

Over heel 2023 zien we gemiddeld een daling van 25,5% in fysieke eenheden (betalingen per maand) en een daling van 31,4% in budgettaire eenheden (voltijds equivalenten).


Volgens motief

In 2023 verdwenen de maatregelen genomen als antwoord op de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne quasi volledig. De tijdelijke werkloosheid nam dus opnieuw dezelfde structuur aan als die van 2019, vóór de gezondheidscrisis.

Ten opzichte van 2022 is de tijdelijke werkloosheid voor overmacht sterk gedaald aangezien sinds 1 juli 2022 de traditionele indieningsprocedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw van kracht was, en er geen beroep meer kon gedaan worden op de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die van kracht was sinds maart 2020.

De tijdelijke werkloosheid als gevolg van slecht weer steeg in 2023. Over het hele jaar noteerden we 207 dagen regen, tegenover een gemiddelde van 187 over de voorgaande vijf jaar (Meteo België, 2024).

Volgens sector

De bouwsector, die normaal een relatief hoge tijdelijke-werkloosheidsgraad kent, bevindt zich op een iets lager niveau (-8,5%) dan vijf jaar geleden. Aan de andere kant vertonen de meeste sectoren die onder normale omstandigheden weinig gebruik maken van tijdelijke werkloosheid, maar die bijzonder hard zijn getroffen door de opeenvolgende crisissen, nog steeds een hoger tijdelijke-werkloosheidscijfer dan vóór de pandemie. Het aantal budgettaire eenheden in de horeca- en cultuursector ligt bijvoorbeeld nog steeds 58,0% en 74,2% hoger dan vijf jaar geleden.

De sectorgroepen 'diensten' en 'handel, banken en verzekeringen' kennen de grootste jaarlijkse dalingen.

Onder invloed van de tijdelijke werkloosheid bij energie-intensieve bedrijven laat de industrie een peil van tijdelijke werkloosheid zien dat 61,4% hoger ligt dan dat van 2019.


Profiel