Préface

Onze waarden staan centraal in onze activiteiten

In november 2023 kon de RVA tijdens de federale Dag van Inclusie de Best Practice Award in de wacht slepen voor de Respect-code. Naast het plezier en de trots om die prijs te mogen ontvangen, illustreert hij perfect onze wens om de RVA ten volle zijn rol te zien spelen binnen het Belgische socialezekerheidsstelsel. Een rol die volledig in lijn ligt met de vijf waarden van onze instelling.

Bij het toekennen van uitkeringen aan 1.256.986 verschillende personen, handelen we steeds in het algemeen belang van elke burger en rechtvaardigen we op die manier het vertrouwen dat ze in ons stellen.

Als honderdduizenden dossiers werkloosheid en loopbaanonderbreking snel en correct behandeld worden, mogen onze 3.000 medewerkers trots zijn op hun dagelijks professionalisme.

Als de samenwerkingen die de RVA met zijn partners tot stand heeft gebracht, helpen om de sociale bescherming van uitkeringsgerechtigden te garanderen en armoede onder de meest achtergestelde groepen te bestrijden, neemt de RVA zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid volledig op.

Handelen met respect voor de rechten en plichten van alle partijen, zowel tegenover sociaal verzekerden als tegenover onze medewerkers, blijft een prioriteit.

Gewapend met die waarden is onze organisatie volledig klaar voor haar grote moderniseringsproject.

In 2023 lanceerde de RVA een breed onderzoek om nieuwe kostenbesparende maatregelen te vinden en stelde vereenvoudigings- en digitaliseringsprojecten voor om de productiviteit te verhogen. Er werden concrete voorstellen gedaan aan de minister van Economie en Werk. Het Beheerscomité heeft het plan voor de modernisering van de werkloosheidssector en de plannen voor meer digitalisering van de loopbaanonderbrekingsuitkeringen goedgekeurd. 2024 belooft een spannend jaar te worden...

Jean-Marc Vandenbergh

Administrateur-generaal

Jean-Marc Vandenbergh