point de vue d'une personne qui regarde vers un écran d'ordinateur

Innovatie en informatica

Innovatieve projecten

Innoveren zit ingebakken in ons DNA. We waren een van de eerste overheidsorganisaties die gebruik maakten van balanced scorecards en boordtabellen om aan strategisch management te doen. We blijven echter niet stilzitten. Anno 2023 stimuleert de RVA innovatie binnen zijn organisatie door middel van een Innovation Manager en een Innovation Board. We willen een organisatie zijn die een voortrekkersrol speelt op vele vlakken. Enkele van onze realisaties het voorbije jaar:

Over het hele jaar werden er 10 online lunch talks georganiseerd, een korte uitwisseling over de middag over een bepaald thema vergezeld van een broodje, telkens in het Nederlands en in het Frans. Enkele van de aangesneden thema's waren 'Een duurzamere RVA', 'ChatGPT en de RVA', 'Digitale inclusie' en 'Cyberveiligheid'. In totaal namen 807 RVA-medewerkers deel (fysiek of op afstand), op vrijwillige basis.

De RVA heeft ook deelgenomen aan twee externe 'Challenges'. De bedoeling daarvan was om een probleem waarmee de RVA kampt, voor te stellen aan externe partners, om een beroep te kunnen doen op dat netwerk om de problematiek op een innoverende manier te kunnen aanpakken.   

Een team van de RVA heeft deelgenomen aan een hackathon in Parijs (UCANSS) om onze aantrekkelijkheid als werkgever te herdefiniëren. Een hackathon is een evenement waarbij teams binnen een korte tijd oplossingen voor aangereikte casussen bedenken. Er wordt gewerkt aan een ‘carrièrebox’, een tool die onze medewerkers een overzicht geeft van hun loopbaanmogelijkheden binnen onze organisatie. Die tool wordt in 2024 uitgerold.

In september werd een taskforce AI opgericht om alle innovaties rond artificiële intelligentie in de gaten te houden.

Er werd een 'Trendshop' georganiseerd voor kaderleden over 'quiet quitting'. Tijdens zo’n ‘Trendshop’ belichten we telkens een bepaald thema of een specifieke, actuele trend in de maatschappij om na te gaan wat de impact ervan voor onze organisatie kan zijn. De bedoeling was dus om na te denken over het fenomeen ‘quiet quitting’ en over wat elke directie kan doen voor haar medewerkers.

Les participants du Trendshop autour de la thématique de quiet quitting

ICT, de drijvende kracht van vooruitgang

Bij de RVA kiezen we resoluut voor een zo efficiënt mogelijke organisatie en werking van onze diensten. ICT is daarbij de drijvende kracht achter al onze acties en ons beheer. Nieuwe technologieën en digitale toepassingen maken de behandeling van de meer dan een miljoen aanvraagdossiers ieder jaar beter en efficiënter. We verbeteren onze ICT-toepassingen continu en digitaliseren en innoveren niet alleen voor onze externe klanten, maar ook om het werk voor onze medewerkers zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.   

Top notch ICT-materiaal

De RVA rekent op de volle inzet van al zijn medewerkers. Dat kan enkel als ze daarvoor over de best mogelijke werkomstandigheden beschikken, zowel op kantoor als thuis.  In de eerste helft van 2023 rondde ICT in dat kader enkele initiatieven af die ze in 2022 had opgestart, zoals de verdeling van extra IT-materiaal om ook de thuiswerkplek ergonomisch in te richten en de vernieuwing van het laptoppark. Wat dat laatste betreft, beschikken de medewerkers nu niet alleen over krachtiger en sneller materiaal, maar kregen ze ook de kans om hun oude toestel aan een redelijke prijs over te kopen. Dat initiatief is niet alleen een blijk van waardering voor onze medewerkers, maar draagt ook bij aan duurzaamheid.

UX/UI voor meer gebruiksvriendelijke toepassingen

In onze klantgerichte aanpak zette de directie ICT ook verder in op digitale inclusie en de toegankelijkheid van onze toepassingen. Ze investeerde daarvoor in 2023 in extra opleidingen zoals Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), voorzag in enkele ondersteunende toepassingen en richtte binnen de RVA een community op rond UI en UX om zo meer draagvlak en betrokkenheid te creëren rond de toegankelijkheid van de verschillende toepassingen. Het designteam, als trekker van die community, werd verder versterkt en ziet erop toe dat de toepassingen voor iedereen een optimale gebruikerservaring (UX Design) en een gemeenschappelijke visuele identiteit specifiek voor de RVA (UI Design) bieden.    


Onze onlinetoepassingen

Voor elk papieren aanvraagformulier bestaat er een onlinevariant. Die manier van werken heeft grote voordelen: de dienstverlening is goedkoper, sneller en klantvriendelijker, want de klant hoeft zich niet meer te verplaatsen. 

De onlinestempelkaart e-C3

De RVA stelt een elektronische variant van de blauwe controlekaart (C3) ter beschikking via de portaalsite van de Sociale Zekerheid en via een app voor de smartphones, de e-C3. In 2023 registreerden 75.658 nieuwe gebruikers zich voor de toepassing en werden 1.589.506 betalingen verricht op basis van een e-C3. 

Tijdskrediet of een thematisch verlof aanvragen, weldra enkel nog online?

Werknemers uit de privésector die tijdskrediet of ouderschapsverlof, palliatief verlof of medische bijstand willen nemen, kunnen hun aanvraag bij de RVA volledig online indienen. Dat geldt ook voor werknemers uit de openbare sector (beperkt tot ouderschapsverlof, palliatief verlof of medische bijstand).   

De elektronische aanvragen vertegenwoordigen 46,55 % van het totale aantal ingediende aanvragen in 2023 (211.207 van de 453.729 aanvragen). In oktober 2023 gaf het beheerscomité een principieel akkoord om naar een verplichting van e-LO toe te werken, zowel voor werkgevers als voor werknemers. Dat is voorzien vanaf juli 2024.   

%
elektronische aanvragen

Medic, een toepassing voor het beheer van de medische onderzoeken 

In het voorjaar van 2023 lanceerde de RVA de nieuwe toepassing Medic om het werk te vereenvoudigen bij het beheer van de medische onderzoeken. In Medic gebeurt de creatie van aanvragen voor medische onderzoeken, de opvolging van de lopende medische onderzoeken en het registreren van het resultaat. De toepassing beheert ook de betalingen aan de artsen en bevat een zoekfunctie en statistieken. Sinds de opstart zijn 4.238 dossiers aangemaakt in Medic. 

Onlinecontrolekaart tijdelijke werkloosheid, innovatie in zakformaat 

Vraagt je werkgever tijdelijke werkloosheid aan, dan word je als werknemer verplicht om een controlekaart bij te houden. Sinds 2018 bestaat de controlekaart tijdelijke werkloosheid als online applicatie e-C3.2. Na het wegvallen van de administratieve verplichting tijdens de coronacrisis, werd het project in 2023 weer opgestart. De onlineversie is voor iedereen toegankelijk sinds 1 september 2023.   

Het aantal nieuwe gebruikers van de toepassing evolueerde van 500 per maand begin 2023 naar 3.000 per maand eind 2023. Het aantal betalingen op basis van de e-C3.2 groeide parallel van 1.000 betalingen begin 2023 naar 4.700 in december 2023.   

In oktober 2023 gaf het beheerscomité een principieel akkoord om naar een verplichting van de e-C3.2 toe te werken. Dat is voorzien vanaf oktober 2024.